Tag Archives: mall

L.V.O.E.

8 Jun

Изображение

Зад крещяща витрина
в най-шумния мол
се предлагат процентни надценки и кич
за онези,
които
си имаме всичко.
Зад крещяща витрина
касиерски очи
разсъбличат копнеж, портмоне и интрига
от онези,
които
си имаме всичко.
Всичко все не ни стига.
Там под лачени крачки
на измития под
се търкаля фабричната грешка.
Гривна.
Евтина.
Мръсна.
С жълтеещ обков.
Гривна.
Евтина.
Мръсна.
С надпис „Любов”.
Този надпис с разместени букви.
Поизлъскани
разменени пластинки.
Любов.
Или по-скоро
л-ю-б-в-о
се продава за жълти стотинки.
Уникат
и боклук.
Ще стои
непродаден с години
вероятно все тук.
Малко срам и позор
за машини.
На световния
маркетинг
блед изтърсак.
Аз настъпих го с крак
и тогава
за секундичка спря своят цикъл светът,
извиси се
сред женската врява
глас напевен
с акцент продавашки.
А в гласа
укорителни нотки:
–Извинявайте, мис, екзмеплярът е брак!
(Все забравям
на този модерен жаргон
аз,
че бракът е нещо дефектно.)
И към склада
с надменна походка
тя подмина
две-
три
клиентски опашки,
да ми носи л-ю-б-о-в,
но перфектна.
Аз не търсех от техния склад
конвейер
идеална
любов с етикетче
и от  общата каса
с бележка.
А онази с печатната грешка.
И към прашните рафтове
у дома
все с бижута
от друг подарени
аз си тръгнах
с любов неплатена.
А след мен
на алармите воя.
На ръката ми
гривната „л-ю-б-в-о”.
Непохватна.
Настъпена.
Моя.